Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė: CV

Gimimo data             1981  m. liepos 17 d.

Išsilavinimas
Nuo 2006 m.               Doktorantūros studijos, Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas.
2004–2006 m.             Lietuvių literatūros magistras, Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas.
2004 m.                       Lietuvių filologijos bakalauras, Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas.
1999 m.                       Jurbarko Antano Giedriaus-Giedraičio gimnazija.
1996 m.                       Jurbarko rajono Vytėnų pagrindinė mokykla.

Darbo patirtis

2015–2016 m.             Individuali rašytojo, projektų koordinatoriaus ir nepriklausomo lektoriaus veikla. Paskaitos vaiko raidos ir ugdymo temomis, remiantis naujausiomis neurologijos mokslo rekomendacijomis. Bendradarbiavimas įgyvendinant leidybos projektus (su VšĮ „Vario burnos“ ir UAB „Kitos knygos“). Renginių organizavimo asmeninė ir bendradarbiavimo patirtis (su Rašytojų sąjungos leidykla, LLTI ir kt.). Pirmoji asmeninė poezijos knyga (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015), jos viešinimo ir pardavimų strategijos kūrimas ir įgyvendinimas.

2010–2014 m.             VšĮ Prieraišiosios tėvystės centras, direktorė. Veiklos vizijos ir strategijos kūrimas, panašaus pobūdžio šviečiamųjų įstaigų veiklos užsienyje analizė ir Lietuvos rinkos situacija, rinkodaros ir komunikacijos strategija ir įgyvendinimas, įstaigos reprezentavimas, darbuotojų, lektorių ir savanorių komandos subūrimas bei darbo koordinavimas, įstaigos pajamų ir sąnaudų analizė, įstaigos projektų koordinavimas ir bendradarbiavimas su institucijomis.

2011–2015 m.                    VšĮ „Vario burnos“, direktorė. Veiklos vizijos ir strategijos kūrimas, rinkos analizė, įstaigos reprezentavimas, įstaigos pajamų ir sąnaudų analizė, įstaigos leidybinių ir kultūrinių projektų koordinavimas.

2009–2016 m.             Visuomeninė veikla, įvairūs projektai ir renginiai su tėvyste, vaikyste, švietimu, kultūra susijusiomis temomis. Dalyvavimas radijo ir televizijos laidose, spaudoje.

2006–2008 m.             VU Filologijos fakultetas: dalyvavimas bakalauro ir magistro darbų recenzavime, bendradarbiavimas rengiant paskaitų programas, dėstymo patirtis.

2006–2008 m.             VšĮ „Lietuviškos knygos“, VšĮ Europos kultūros programų centras, VšĮ Lietuvos institutas: tekstų kūrimas ir redagavimas, renginių scenarijų rengimas.

2006–2010 m.             Leidykla „Kitos knygos“: knygų rengimas spaudai, leidybos projektų koordinavimas ir priežiūra (pareigos – leidyklos redaktorė).

Nuo 2006 m.               LRS mėnraštis „Metai“: autorė.

2006–2007 m.             Žurnalai „Architektūra. Projektavimas. Statyba“ ir „Events in Lithuania“: žurnalistė.

2004 m.                       Interneto portalas www.literatura.lt: knygų ir renginių apžvalgos, straipsniai.

2004–2006 m.             VšĮ Kalbos ir komunikacijos centras: įvairaus pobūdžio tekstų kūrimas ir redagavimas.

2005–2006 m.             VU ir LLTI, kasmetinio vasaros seminaro „Literatūros salos“ inicijavimas ir organizavimas.

2005 m.                       Bendradarbiavimas rengiant tarptautinio literatūros seminaro „Šiaurės vasara“ scenarijų.

2004 m.                       UAB „Mokslininkų laikraštis“: tekstų rinkimas, redagavimas.

2002 m.                       Jurbarko Antano Giedriaus-Giedraičio gimnazija: lotynų kalbos mokytoja.

Kita

2012-2015 m.             VšĮ Dulų asociacija, Gimdymo dulų mokymai.
2009-2016 m.             Emocinės laisvės technikų praktika su Aušrele Savukyne (Emocinės laisvės mokykla)
2016 m.                      „Birth Into Being“ metodo mokymai.