aš išgyvenau

aš išgyvenau pragaro prieangį,
visą rują urzgiančių besiblaškančių gyvių,
tave, kurio nebuvo,
kuris neatėjai manęs gelbėti

išmintį,
išgyvenau visą savo išmintį,
teliko tušti ąsočiai,
skambios neuronų sienelės

gyvatės
vietoje įsčių

aš išgyvenau pragaro prieangį,
visą pragaro prieangį,
kad atrasčiau save prie
rojaus vartų