Dula ir jos nauda: moksliniai tyrimai

Dulos profesija dar nauja, todėl mokslinių tyrimų šioje srityje dar nėra daug. Tačiau atliktieji vienareikšmiškai patvirtina dulos dalyvavimo gimdyme naudą.
Dėl šios priežasties vis daugiau sveikatos priežiūros įstaigų, JK ir kt. įdarbina dulas medicinos įstaigose kaip lygiavertes personalo nares.

MOKSLINIAI TYRIMAI APIE DULAS